Kodeks dla rowerzystów

skeeze / Pixabay

Wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują przepisy Kodeksu drogowego. W jego treści zawarte są także przepisy dotyczące prawidłowego przemieszczania się rowerzystów w ruchu drogowym.

Kodeks drogowy dla rowerzystów

Kierujący rowerem jest zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, w miejscach dla nich wyznaczonych.
W Kodeksie zawarte są także opisy sytuacji zabronionych dla kierujących rowerem. Rowerzyści nie mogą:
– jechać obok innego uczestnika ruchu,
– czepiania się innych pojazdów,
– jeżdżenia bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy pojazdu.
Kodeks uwzględnia także możliwość korzystania przez rowerzystę z chodnika w wyjątkowych sytuacjach, na przykład wtedy gdy opiekuje się on osoba kierującą rowerem do 10 roku życia. Kodeks ten opisuje wiele przepisów, które łączą się z innymi przepisami. Warto się z nimi zapoznać przed wyruszeniem w trasę tak dokładnie, aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.