Marketing 360 stopni

fancycrave1 / Pixabay

W świecie działań marketingowych pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań. Często bywa tak, że niektóre sprawdzone formy prowadzenia kampanii reklamowych czy promocyjnych zyskują nowe nazwy czy określenia. Można śmiało powiedzieć, że w odniesieniu do marketingu „ cudów się już nie wymyśli”. Dużo w tym racji, choć bardzo często to co od lat bywa znane i stosowane w określonych sytuacjach nagle postrzegane jest jako najnowsze. Podobnie można by opisać marketing 360 stopni.

Co to jest marketing 360 stopni?

360 stopni to kąt pełny, obrót o 360 stopni to powrót do miejsce wyjścia i tak można by jeszcze różne przykłady przytoczyć. Chcąc tą zasadę odnieść na pole marketingu, można najkrócej napisać, że jest to dotarcie z działaniami do punktu wyjścia. Owo dotarcie do punktu wyjścia to nic innego jak zamknięcie pewnego założonego procesu marketingowego i sposobu jego przeprowadzenia.
Innym wytłumaczeniem będzie przyrównanie marketingu 360 stopni do koła, w centrum którego znajduje się potencjalny odbiorca reklamy, jednym słowem klient. Wokół klienta/odbiorcy reklamy tworzy się cały ciąg następujących po sobie lub równolegle biegnących działań marketingowych. Działania w marketingu 360 stopni mają za zadanie nieustanne bombardowanie klienta różnego rodzaju formami przyjętymi w marketingowym budowaniu przekazu reklamowego.

W tego rodzaju marketingu, bez względu na sposób jego definiowania, najważniejsze jest zachowanie spójności przekazu. Spójność przekazu ma natomiast wywołać w kliencie/odbiorcy podświadomą chęć posiadania reklamowanego produktu, usługi itp. Jest to normalne działanie, a jego specyfika polega na intensywności i uporządkowaniu przekazu, który ma wywoływać u klienta/odbiorcy pożądane efekty, najkrócej ujmując wywołać chęć posiadania.

Jak najprościej realizować działania w marketingu 360 stopni?

Podstawowym działaniem jest opracowanie planu związanego z wprowadzaniem poszczególnych segmentów marketingowych. Plan powinien być bardzo szczegółowy i zawierać w sobie skoordynowane działania stanowiące spójną formę przekazu. Dzisiejszy rozwój technologi daje do ręki tak dużo płaszczyzn, na których można prowadzić marketing, że racjonalne i zintegrowane ich wykorzystanie w jednym czasie to właśnie jest podstawa marketingu 360 stopni.

Gdzie można, a nawet powinno się prowadzić działania w ramach marketingu 360m stopni?

  1. Media społecznościowe – wszystkie najważniejsze w tym: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, Tik Tok, Pinterest, Linkedln no i oczywiście Google i inne przeglądarki. Są to miejsca o największej liczbie odbiorców, nawet jeśli weźmie się pod uwagę tylko rynek krajowy czy lokalny. Nie ma większego skupiska szerokiego przekroju społecznego niż media społecznościowe i łatwiejszego sposobu dotarcia do tej społeczności.
  2. Social Media Marketing – to nic innego jak wykorzystywanie Fanpage, grup na Fb. Itp. Są to miejsca na których można prowadzić bardzo intensywną działalność marketingową i to zupełnie spokojnie całkowicie darmowo

  3. Strona www – niezbędny element w każdej kampanii promocyjnej, reklamowej itp. Firma uruchamiająca wokół siebie czy wokół swojego produktu, marketing 360 stopni nie ma racji bytu bez własnej strony internetowej

  4. Direct Marketing – marketing bezpośredni z wykorzystaniem wiadomości e-mail lub telefonu. Budowanie bazy mailingowej powinno być działaniem priorytetowym w każdej formie marketingowej. Solidna baza mailingowa zbudowana na zasadzie dobrowolnego przekazywania adresów e-mail przez szeroką grupę osób to dziś jeden z największych skarbów każdej firmy czy osoby prywatnej.
  5. Działania offline – standardowo zalicza się do nich każdą formę przekazu reklamowego niezwiązanego z internetem w tym współdziałającą z telewizją, radiem, prasą, banerami reklamowymi, plakatami, ulotkami itp.

Co jeszcze zalicza się do marketingu 360 stopni?

Wszelkiego rodzaju sponsoring, eventy, działania PR-owe i różne formy nieszablonowych działań marketingowych. Wszystkie poza internetowe formy docierania do klienta powinny być spójne ze sobą i atakować lub bardziej przyjaźnie towarzyszyć klientowi/odbiorcy na każdym kroku.

Chcąc krótko podsumować stwierdzić należy, że właściwie marketing 360 stopni znany i stosowany jest przez wiele firm od wielu lat, dziś tylko ktoś ładnie go ubrał w bardzo ciekawą nazwę „Marketing 360 Stopni”.

Artykuł powstał na podstawie doba.pl.