Zajęcie komornicze – kancelaria komornicza Lublin

piviso / Pixabay

Lublin to miasto, które często ma problemy prawne z komornikami.
Komornik to funkcjonariusz publiczny niebędący urzędnikiem państwowym, który działa przy sądzie rejonowym. Kancelaria komornicza zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych, przeprowadza spis inwentarza i sporządza protokół stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego oraz przeprowadza zajęcie komornicze. Komornika z tytułem wykonawczym trzeba wpuścić do mieszkania ponieważ nakazuje to rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

Komornik może również zająć konto bankowe dłużnika. Wiele osób jednak stara się uniknąć utraty swoich pieniędzy, zakładając tak zwane konto bez komornika. Jest to rachunek bankowy, do którego polski komornik nie będzie miał łatwego dostępu. Najczęściej są to konta w zagranicznych bankach takich jak Revolut, czy niemiecki N26. Zagraniczne banki nie należą do polskiego systemu OGNIVO i dlatego takie konta nie mogą być łatwo namierzone przez komornika w Polsce.

Warto pamiętać to czego nie wolno komornikowi. Przed przystąpienie do egzekucji komornik musi pokazać tytuł wykonawczy, a swoją pracę może wykonywać tylko w dniach roboczych od godziny 7. 00 do 21. 00. Na wykonanie czynności musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego.
Reklamację można składać w firmie windykacyjnej. W przypadku niezadowolenia z załatwienia tej sprawy można odwoływać się do Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, do Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych KPF oraz sądu powszechnego.