Zajęcie komornicze – kancelaria komornicza Lublin

piviso / Pixabay

Lublin to miasto, które często ma problemy prawne z komornikami.
Komornik to funkcjonariusz publiczny niebędący urzędnikiem państwowym, który działa przy sądzie rejonowym. Kancelaria komornicza zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych, przeprowadza spis inwentarza i sporządza protokół stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego oraz przeprowadza zajęcie komornicze. Komornika z tytułem wykonawczym trzeba wpuścić do mieszkania ponieważ nakazuje to rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

 
Warto pamiętać to czego nie wolno komornikowi. Przed przystąpienie do egzekucji komornik musi pokazać tytuł wykonawczy, a swoją pracę może wykonywać tylko w dniach roboczych od godziny 7. 00 do 21. 00. Na wykonanie czynności musi mieć pisemne zezwolenie prezesa sądu rejonowego.
Reklamację można składać w firmie windykacyjnej. W przypadku niezadowolenia z załatwienia tej sprawy można odwoływać się do Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, do Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych KPF oraz sądu powszechnego.