Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, a wzrost jego rentowności

Podejście procesowe to obecnie jedna z najpowszechniejszych metod sprawnego zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwach. Wyróżnia się ono wieloma zaletami, do których zaliczyć można między innymi wzrost sprawności działania, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności oraz rentowności firm. Dlatego też w tym artykule sprawdzamy, na czym tak właściwie polega zarządzanie procesami biznesowymi we współczesnych przedsiębiorstwach.

Czym wyróżnia się podejście procesowe?

Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi opiera się głównie na skupieniu uwagi na procesach biznesowych, tj. takich, które w sposób bezpośredni lub pośredni są związane dostarczeniem usług, lub produktów klientom. Uczestnikami procesów biznesowych mogą być zarówno osoby zarządzające, pracownicy jak i klienci. Procesy biznesowe możemy ująć na tzw. mapie E2E (ang. End to End). Dzięki temu przedsiębiorstwo analizowane jest całościowo, od momentu kontaktu z klientem po dostawę produktów/towarów a kończąc na zapłacie. To zapewnia z kolei szersze pole do działania i wprowadzania wszelkich usprawnień. Podejście procesowe w dużym uproszczeniu umożliwia więc optymalizację procesów biznesowych, która w zależności od potrzeb może być nastawiona na różne cele. Cele, jakie firma chce osiągnąć poprzez zarządzanie procesowe przedsiębiorstwem powinny być skorelowane z celami

Dlaczego świadome zarządzanie procesami biznesowymi pozytywnie wpływa na rentowność firm?

Świadome zarządzanie procesami biznesowymi oraz ich optymalizowanie przy pomocy odpowiednich metod i narzędzi sprzyja wzrostowi sprawności działania całej organizacji. Podejście procesowe eliminuje marnotrawstwo, porządkuje zachodzące w procesach działania oraz w znaczący sposób upraszcza je. To z kolei przekłada się na uzyskanie sporych oszczędności, które mają bezpośredni wpływ na wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjności na rynku. Równocześnie zarządzanie procesowe zdecydowanie obniża koszty wdrożenia systemów klasy ERP czy WorkFlow, bowiem eliminuje potrzebę zarządzania wyjątkami i rzeczywiście przyśpiesza działanie firmy. Natomiast, aby firma mogła sprawnie zarządzać procesami, to musi je uporządkować, musi również ustalić właścicieli procesów oraz wskaźniki efektywności, tzw. KPI, które stają się właściwymi miernikami sprawnego zarządzania organizacją.

Co jest niezbędne do zarządzania procesami biznesowymi?

Aby móc skutecznie zarządzać procesami biznesowymi w firmie niezbędne jest przede wszystkim ich odpowiednie zdefiniowanie. Przydatne w tym przypadku okazuje się wobec tego mapowanie procesów, które wykorzystują między innymi takie firmy jak Nova Praxis. Dodatkowo istotne jest także to, aby były one również stale poddawane pomiarom. Dzięki temu możliwe będzie analizowanie ich opłacalności oraz poszukiwanie nowych, jeszcze skuteczniejszych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Do tego niezbędne będzie,  zdefiniowanie właśnie wskaźników KPI.