Wskaźniki stosowane w audytach finansowych przedsiębiorstwa

Przeprowadzanie audytów finansowych w firmach jest bardzo ważne, gdyż pozwala zyskać kontrolę nad kosztami, wykryć ewentualne nieprawidłowości, ma wpływ na poprawę efektywności firmy, a także wspiera restrukturyzację przedsiębiorstwa. Taka rewizja finansowa najczęściej wykonywana jest dorocznie. Przy przeprowadzaniu audytów stosuje się wskaźniki, które stanowią m.in. o efektywności działania firmy.

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa

Dobrze przeprowadzony audyt finansowy pozwoli określić, czy obecna struktura długu jest bezpieczna dla przedsiębiorstwa. Co więcej, taka rewizja pozwoli upewnić się w przekonaniu, czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest konieczna. W audycie często korzysta się ze wskaźników płynności przedsiębiorstwa. Są to wskaźniki:

  • płynności bieżącej, które określają, czy zobowiązania firmy mogłyby być spłacone przez upłynnienie środków obrotowych. Wzorem na obliczenie tego wskaźnika jest podzielenie aktywów bieżących przez zobowiązania bieżące,
  • płynności przyspieszonej określające możliwości firmy w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących aktywami o wyższym stopniu płynności. Wzorem na ich obliczenie jest podzielenie aktywów bieżących minus zapasy przez zobowiązania bieżące,
  • płynności natychmiastowej, które oceniają, czy firma może natychmiast uregulować bieżące zobowiązania. Wzorem na obliczenie wskaźnika jest podzielenie środków pieniężnych i innych aktywów finansowych przez zobowiązania bieżące do 3 miesięcy.

Prawidłowe zestawienie ze sobą wszystkich wskaźników nie jest wcale łatwe do wykonania, gdyż wymaga dużej wiedzy. Dla dokładnego rachunku należy przeprowadzić wnikliwy audyt finansowy przedsiębiorstwa – zauważa ekspert z kancelarii Legal Liability w Łodzi, która oferuje audyty finansowe dla firm.

Inne rodzaje wskaźników wykorzystywanych w audytach

Zadaniem audytora jest sporządzenie opinii i raportu zawierającego różnego rodzaju wskaźniki finansowe, które stanowią o efektywności działania firmy. Dużą rolę w audycie stanowią nie tylko wskaźniki płynności finansowej, ale również inne współczynniki. Do stosowanych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową firmy można zaliczyć wskaźniki EBITDA, rentowności majątku, kapitału własnego i sprzedaży, wskaźniki szybkości obrotu należności, okresu spłaty zobowiązań, szybkości obrotu zapasów czy obciążenia majątku zobowiązaniami.