Kiedy ogłasza się upadłość? Bankructwo osoby fizycznej oraz firmy. Rzecznik praw dłużnika

stevepb / Pixabay

Losy każdego z nas toczą się w różny sposób. Czasem wystarczy jedna niewłaściwa decyzja, czasem czynnik zupełnie niezależny od nas, aby popaść w poważne kłopoty finansowe, z których nie sposób się wydostać. Rzecznik praw dłużnika świadczy bezpłatną pomoc dla każdego, kto ma kłopoty finansowe i nie jest w stanie spłacać swoich długów. Rzecznik praw dłużnika pomoże podjąć najlepsza decyzję, wspólnie znaleźć możliwość wyjścia z trudnej sytuacji, a w wyjątkowej sytuacji doradzi instytucję bankructwa. Postępowanie upadłościowe możesz przeprowadzić we współpracy z kancelarią prawną, która się w tym specjalizuje.

 

Bankructwo osoby fizycznej czy też bankructwo firmy może ogłosić każda osoba fizyczna bądź firma, która nie posiada już nic, co można by sprzedać i spłacić swoje długi, ani też środków finansowych, które pozwalałyby na spłatę zadłużeń i jednoczesne zapewnienie minimalnych środków do przeżycia. Bankructwo firmy nie zawsze wiąże się z bankructwem osobistym, jest to uzależnione od formy prawnej działalności gospodarczej. Natomiast bankructwo osoby fizycznej może ogłosić osoba, która rzeczywiście w wyniku sytuacji losowych straciła płynność finansową i nie jest w stanie pozyskać żadnych środków do dalszej spłaty długów.