Jak właściwie sczytywać dane z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców?

Gellinger / Pixabay

Regularne sczytywanie danych z tachografów oraz z kart kierowców i odpowiednie ich przechowywania jest obowiązkiem każdego podmiotu, który wykonuje przewozy drogowe, który jest właścicielem albo użytkownikiem pojazdu samochodowego, który jest objęty obowiązkiem instalacji oraz użytkowania tachografu cyfrowego. Systematyczne wczytywanie danych zarejestrowanych przez jednostkę pojazdową oraz na karcie kierowcy jest wymagane dla skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę oraz przez przedsiębiorstwo przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdów oraz okresów odpoczynku, które zostały ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Niestety przewoźnicy często nie przestrzegają tego obowiązku i narażają się na bardzo wysokie kary. Jak odczytać wydruk z tachografu cyfrowego? Jak właściwie zabezpieczyć dane i co trzeba przedłożyć w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli ITD?

Częstotliwość pobierania oraz warunki przechowywania

Kwestia wiążąca się z obowiązkiem regularnego sczytywania danych z tachografu oraz z karty kierowcy została uregulowana w przepisach prawa krajowego i unijnego. W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych. Natomiast w Unii Europejskiej jest to odmienne rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej.