Dlaczego zarządzanie logistyką jest kluczowe dla współczesnej gospodarki?

Gospodarka, podobnie jak inne sfery życia społecznego, ulega licznym przeobrażeniom. Z tego względu wraz z tymi transformacjami odpowiednio maleje i rośnie rola określonych jej sektorów. Kształt współczesnego świata, z jego rozwiniętą globalizacją i wzrostem mobilności ludzi i towarów sprawia, że znacząco zwiększa się znaczenie logistyki. By dobra materialne mogły przemieszczać się w sposób sprawny, logistyka musi być dobrze zorganizowana już od fazy magazynowania, aż do ostatnich kwestii związanych z transportem. Jak to osiągnąć?

Magazyny i zaopatrzenie

We współczesnej gospodarce przepływ różnych towarów odbywa się na niespotykaną dotychczas w historii skalę. Można wręcz powiedzieć, że szeroko rozumiana mobilność jest cechą wyróżniającą doby globalizacji. Przywołując klasyka: “wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu” – jesteśmy w nieustannym ruchu, przenosimy się z miejsca na miejsce. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i przedmioty będące przedmiotem obrotu w tak zorganizowanej gospodarce. Czasem zapominamy jednak, że w tym procesie oprócz kwestii związanych z przemieszczaniem dóbr materialnych ogromne znaczenie ma proces ich przechowywania. Sercem tego procesu jest magazyn. To sprawia, że logistyka magazynowa odgrywa we współczesnym świecie niezwykle ważną rolę. Dlaczego?

Od tego, czy konstrukcje magazynowe oraz urządzenia przeznaczone do składowania będą dobrze dopasowane do specyfiki przechowywanych towarów w ogromnej mierze zależy to, czy procesy logistyczne przebiegną sprawnie. Z tego względu firmy powinno przykładać dużą uwagę do kwestii organizacji przestrzeni magazynowej i doboru wyposażenia magazynowego. To czy zdecydujemy się na użycie magazynów otwartych czy półotwartych, zmechanizowanych czy niezmechanizowanych nie powinno być decyzją podejmowaną na “chybił trafił”. Wymaga to profesjonalnego podejścia opartego na wiedzy i doświadczeniu. Jest tak dlatego, że to wszystko ma ogromne znaczenie w kontekście powodzenia następnego omawianego przez nas procesu, jakim jest łańcuch dostaw.

Sprawdź również: Bez tego Twoja firma skazana jest na straty

Znaczenie łańcuchów dostaw

Każdy kto w najmniejszym stopniu interesuje się międzynarodową ekonomią z pewnością zetknął się z pojęciem łańcucha dostaw. W dzisiejszym świecie praktycznie żaden podmiot gospodarczy nie jest “samotną wyspą”, z innymi przedsiębiorstwami łączą go różnorodne relacje. Jedną z najważniejszych relacji w przypadku firm zajmujących się produkcją i dystrybucją różnych dóbr są właśnie kontakty związane z dostawami. By obydwie strony tej relacji (tj. dostawca i odbiorca), a następnie także konsument, byli zadowoleni, łańcuch dostaw musi być dobrze zorganizowany.

Podobnie jak w przypadku innych procesów logistycznych, wszystko zaczyna się w magazynie. To właśnie w tym miejscu rusza cały przepływ towarów, które najpierw muszą być gdzieś przechowywane. Dobra organizacja magazynu pozwala na zwiększenie efektywności całego łańcucha dostaw i zmniejszenie kosztów, gdyż znacznie ułatwia zarządzanie zapasami. Jeśli towary w magazynie nie są uporządkowane albo wiele do życzenia pozostawia system identyfikacji, może to w znaczący sposób spowolnić przebieg całego łańcucha dostaw.

Ostatnim etapem sprawnie zorganizowanego łańcuchu dostaw jest dostarczenie produktu do klienta. To on ocenia, czy całość przebiegła w sposób satysfakcjonujący i jest de facto wyznacznikiem powodzenia całej operacji. We współczesnym świecie to właśnie satysfakcja klienta jest jedną z najważniejszych rzeczy. To kładzie na barki osób zarządzających logistyką duży ciężar, który tylko prawdziwi profesjonaliści są w stanie udźwignąć. Ze względu na dynamiczne zmiany mające miejsce każdego dnia w gospodarce, logistycy muszą posiąść umiejętność adaptacji do nowych warunków i reagowania w nieoczekiwanych okolicznościach.